خرید شارژ
*789*33#
iphone-prize-image

برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی آبان ماه 97 : قرعه کشی آبان ماه در تاریخ ششم آذر برگزار شد. کد برنده قرعه کشی : 315352731

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی خرداد

دریافت کد قرعه کشیجهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*33*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه قرعه کشی